Süresiz Sözleşmeli Personeller Kadro Bekliyor

tarafından Görevliler

Kamuda 4/B statüsünde sözleşmeli istihdam edilen yüz binlerce kişi uzun yıllardır kadro mücadelesi veriyor. Özellikle süresiz sözleşmeli personel olarak çalışanlar, çalıştıkları kurumlarda ’aynı işi’ yaptıkları kadrolu memurlardan farklı olarak tayin, görevde yükselme ve yıllık izinlerin devredilmesi gibi haklardan yararlanamıyor. Üstelik iş güvenceleri de yok. Bu da sözleşmeli personellerin, mağduriyetine ve hak kayıplarına yol açıyor. Kamuda hali hazırda sadece 3 kurumda belirli bir süre çalışan sözleşmeli personele kadroya geçme hakkı tanınmaktadır.

KADRO HAKKI VERİLEN KURUMLAR VE MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Bu kurumlar şu şekildedir: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı

2019 yılında yapılan düzenlemeyle, bu 3 kurumda (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı) çalışan personelin kadroya geçmek için sözleşmeli statüde geçirmesi gereken süre 4 yıldan 3 yıla düşürülmüştür.

SÜRESİZ SÖZLEŞMELİLERİN GÖZÜ TOPLU SÖZLEŞMEDE

Bakanlıklar, Üniversiteler ve belediyeler dahil olmak üzere diğer kamu kurumlarında çalışmakta olan sözleşmeli personelin, belirli bir süre sonra kadroya geçme hakkına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

Süresiz sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan personellerin kadroya geçme hakları sürekli askıya alınması ve sürecin uzunluğu tepkileri çekmiştir. Fakat düzenleme hala yapılmamıştır.

Memur Sen’in 2021 yılı toplu sözleşme teklifinde süresiz sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine yönelik ayrıca bir başlık bulunmaktadır. Bu başlık şu şekildedir:

“6- Mevcut Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmeli, Kamuda Sözleşmeli İstihdama Son Verilmeli, Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli. “

Süresiz sözleşmeli olarak çalışanlar, 6. dönem toplu sözleşmeden, sözleşmeli personel arasında yer alan ayrımcılığına bitmesini beklemektedir.

Son Haberler