Veteriner Sağlık Görevlilerinin Sorunları

tarafından Görevliler
Veteriner hekimliği; halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların önlenmesi, insan ve hayvan hastalıkları için yapılan araştırmalar ve bunun neticesinde geliştirilen ilaç, aşı ve yöntemler, hayvansal ürünlerin soframıza gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçler ve bunun gibi önem arz eden birçok zorlu görevi kapsayan ve bu görevleri ifa eden veteriner hekimlerin çalışma hayatlarında karşılaştıkları bazı sorunları gelin yakından inceleyelim.
 • Silah ruhsatı olan bazı yetiştiricilerin, silahlarıyla birlikte kliniklere/hastanelere ve il/ilçe müdürlüklerine kolaylıkla girebilmesi,
 • Yetiştiricilerin kendi iş ve işlemlerini farklı kişilerle yaptırmak istemesi ve noter tasdikli yetkilendirmeyi gereksiz görmesi ve diretmesi,
 • Veteriner sağlık personellerinin, “sağlıkta şiddete hayır” yasası kapsamına dahil edilmemesi,
 • Çoğu hayvan işletmesinin yetersiz ya da elverişsiz olması ve yetiştiricilerin hayvanlarını kontrol altına almaktan imtina etmesi, neticesinde kazaların meydana gelmesi,
 • Veteriner Hekimlerinin kullanmak zorunda olduğu onlarca sistemin olması, bu sistemlerin sürekli güncellenmesi veya yenilenmesi ve bu sistemleri kullanmak üzere kendilerine yeterli eğitimin verilmemesi,
 • Çok fazla kalemde destekleme verilmesi, iş ve işlemlerin çoğunlukla ilçe müdürlüklerince yürütülmesi,
 • Destekleme başvuru dönemlerinin kısa olması, başvuru zamanlarının aşı kampanyalarıyla çakışması,
 • Desteklemelerde meydana gelecek bir hatada veteriner sağlık personellerini koruyacak bir güvencenin olmayışı,
 • Hayvancılıkla alakalı birliklerin, topladıkları aidatlar olmasına rağmen birlik üyelerinin destekleme başvuru kayıtlarının İl/ilçe müdürlüklerince yapılması,
 • Kesimhanelerde veteriner hekimi olmasına rağmen tüm sorumluluk ve işlemlerin kamu veteriner hekimlerine bırakılmış olması,
 • Kamuda çalışan; Veteriner hekimi, veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenlerinin sayıca az olması,
 • Süresiz sözleşmeli veteriner sağlık personelin çalıştırılması,
 • Kamuda çalışan; Veteriner Hekimlerce uygulanan idari yaptırımlar esnasında ve sonrasında hekimlerin baskıya maruz kalması ve can güvenliklerinin tehlikeye girmesi,
 • Kamuda çalışan; Veteriner sağlık personellerinin, sistemlerde kayıtları bulunmasına rağmen altı aylık periyotlarla brifing hazırlama zorunluluğu,
 • Kamuda çalışan; Veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerinin imza yetkilerinin kısıtlı oluşu,
 • Kamuda çalışan; Veteriner sağlık personellerinin biyolojik ürün tatbik ücretlerinin düşük ve yaklaşık on yıldır aynı olması,
 • Kamuda çalışan; Veteriner sağlık personellerinden, muhasebe işlerine bakmasının istenmesi,
 • Kamuda çalışan; Veteriner sağlık personellerinden, görevlerde şoförlüklerin kendilerince yapılmasının istenmesi,
 • Kamuda çalışan; Veteriner sağlık personellerinden, temizlik ve malzeme taşıma işlemlerinin kendilerince yürütülmesinin istenmesi,
 • Kamuda çalışan; Veteriner sağlık personellerinin sıkça gece ve gündüz görevlendirmeleri ve bu görevlendirmelerin gönüllü yaptırılmak istenmesi, görevlendirme yazılarında yaşanan gecikmeler, karşılıklarının alınmasında yaşanan zorluk ve aksaklıklar;
 • Sahada yürütülen çalışmaların sistemlere kayıt edilme zorunluluğu ve kayıt sürelerinin kısalığı, dolayısıyla evlere iş götürülmesinin gelenekselleşmesi,
 • Kamuda; Suni tohumlama vb. projelerle veteriner sağlık personellerinin çalışma sürelerinin yaklaşık 16 saate çıkması,
 • Kamuda; saha görevinden dönen veteriner sağlık personellerinin temizlik ihtiyaçlarını giderememesi buna uygun yapı ve araçların her kurumda bulunmaması,

İşte sorunlardan bazılarını dilimiz döndüğünce dile getirdik. Umarız bu yazıyla yaşanılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalara katkı sağlamış oluruz.

Son Haberler