Üniversiteden Fark Yaratan Çalışma: Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi

tarafından Görevliler

Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından projelendirilen yerli ve milli ürün Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi hayata geçirildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir; sistem sayesinde petrol üretimi sırasında ortaya çıkaran arızaların yapay zeka ile önceden tespit edilerek ilgililerin SMS ve elektronik posta aracılığıyla haberdar edebileceğini, Türkiye’nin en önemli dış açığı olan enerji alanında petrol üretim ve yönetiminde %20’lik verimlilik sağlayacak bir proje geliştirdiklerini ifade etti.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile yürütülen bu proje iki yıllık bir çalışmanın ürünü. Endüstri 4.0 teknolojisinin petrol üretimindeki uygulaması olan bu sistem sayesinde petrol kuyusundan çeşitli sensörlerle anlık veriler toplanabilecek ve bu veriler ile yapay zeka ve kural tabanlı analizlerle önsel/anlık elektriksel ve mekaniksel arızalar tespit edilebilecek.

Petrol Üretim ve Yönetiminde %20’lik Verim Sağlanacak

Sistem sayesinde ülkemizde ve bölgede bulunan petrol kuyularında arıza kaynaklı üretim kayıpları minimize edilecek, kuyu verimine yönelik verilerin çevrim içi olarak alınması, sistemin uzaktan kontrolüne imkan tanınması ve birçok arızanın daha oluşmadan yapay zeka destekli karar verme mekanizması ile tespit edilebilmesi mümkün olacak. Böylelikle petrol, doğalgaz, enjeksiyon ve jeotermal kuyularındaki verilerin kuyu başındaki sensörler ile ölçülerek kablosuz bir şekilde veri depolama sisteminde kayıt altına alınması imkanına kavuşuldu.

Son Haberler