Yükünü Yanlış Bildiren Gemiye Boğaz Kapalı

tarafından Görevliler

Gemilerin kaptanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri, tehlikeli yükü net şekilde bildirecek. Aksi hâlde para cezası uygulanacak.

Boğazlar da seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen düzenlemeyle “tehlikeli yük taşıyan geminin tanımı yeniden yapıldı. Petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemiler, nitrat esaslı yük taşıyanlar, asitler ve bileşiklerini taşıyanlar, dökme hâlde sıvılaşmış gaz taşıyanlar, dökme tehlikeli kimyasal yük taşıyanlar ve bu yükleri Türkiye’de tahliye ettikten sonra Boğazlar’ı kullanan gemiler, tehlikeli yük taşımacılığı kapsamına alındı.

Konuya ilişkin gemicilere gönderilen yazıda; Boğazlar’dan geçmek isteyen gemilerin kaptanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla, tehlikeli yükün, net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, gemiler ve acenteleri hakkında idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca gemi, Boğazlar’dan geçiş sırasını kaybedecek. Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında acentelerin faaliyetleri de durdurulabilecek. Düzenleme ile taşımadaki tüm yanlış bildirimlerin önüne geçilmesi hedeflenirken, deniz trafiğinde yolcu, personel ve yük güvenliğinin üst seviyelere taşınması bekleniyor. 


Süveyş hadisesi ders oldu


Son olarak Süveyş Kanalı’nın kapanmasında da görüldü ki; gemilerin Türk Boğazları’nda güvenli seyretmeleri can, mal ve çevrenin korunması kadar, burayı kullanan bütün devletler için de hayati önem taşımakta. Tehlikeli yük taşıyan gemilerin yol açacağı bir kaza, Boğazlar’dan yararlanan bölge ülkelerinin ekonomik çıkarlarını da olumsuz etkileyecek. Bu sebeple Boğazlar kanalıyla ilave petrol ve tehlikeli yük taşınmasının önlenmesi önem taşıyor.

Son Haberler