KPSS 2021/4 Tercih Sonuçları Açıklandı..

tarafından Görevliler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS 2021/4 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16-23 Mart tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar, ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘na yapılacak mühendis alımı için tercihler 16-23 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Yapılan açıklamaya göre, lisans programında 3.954 aday tercih bildiriminde bulundu. 30 olarak belirlenen boş kontenjanlara yerleşen adaylar belli oldu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

Sözleşmeli Pozisyonlara Atanma

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Bakanlık tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak.

Genel Şartlar

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Adı geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.

Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi(*) gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerektiğinden Türk Vatandaşı olmayan adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1 inci maddesinde yer alan istisnalar dışında, “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir.

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almaması gerekmedir.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlık, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Liman Başkanlıkları, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı illerdir. Adaylar, Liman Başkanlıkları, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlükleri ve bağlı illeri kurumsal internet (http://www.uab.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.

Son Haberler