Tarife Kontenjanına Başvuru Elektronik İmzayla Yapılacak

tarafından Görevliler

[Fotoğraf: AA]

Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin yöntem, başvuru ve kullanım esasları düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aralarında reçine asitleri, izoparafinli hidrokarbonlar, asetik asit ve yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı gibi madde ve malzemelerin de bulunduğu bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatında artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyaları üretiminde ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son 3 takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Tarife kontenjanına başvuru, bugünden itibaren 10 iş günü içinde “www.ticaret.gov.tr” internet adresi üzerinden elektronik imza ile gerçekleştirilecek.

Eksik başvuru yapılması halinde Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için 5 gün ek süre verilecek.

Tarife kontenjanlarının dağıtımında söz konusu eşyayı üretiminde ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınacak.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarıyla eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esas olacak. Fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve daha önce tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek. 

Düzenlenecek ithal lisansları 15 Şubat 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olacak.

Tebliğ ile 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ” ve “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

Son Haberler