DHMİ, Hizmet Puanı Uygulamasına Göre Nakil Yapacak

tarafından Görevliler
DHMİ Genel Müdürlüğü, personelin yer değiştirme işlemleri için yönetmelik çıkardı. Yönetmeliğe göre yer değiştirme işlemleri hizmet puanlarına göre olacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personelinin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik ile iller beş bölgeye ayrıldı. Zorunlu çalışma süreleri birinci ve ikinci bölgelerde dört yıl, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde üç yıl olarak belirlendi.

Hizet puanı hesabı illere göre farklılaştırıldı. Hizmet puanı hesabı şu şekilde yapılacak:
a) Birinci bölgede bulunan ünitelerde görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,001” katsayısı ile çarpılmasıyla,
b) İkinci bölgede bulunan havalimanlarında görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,00125” katsayısı ile çarpılmasıyla,
c) Üçüncü bölgede bulunan havalimanlarında görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,0015” katsayısı ile çarpılmasıyla,
ç) Dördüncü bölgede bulunan havalimanlarında görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,00175” katsayısı ile çarpılmasıyla,
d) Beşinci bölgede bulunan havalimanlarında görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,002” katsayısı ile çarpılmasıyla, hizmet puanı oluşturulur.

Askerlik ve ücretsiz izinde geçen süreler, fiili hizmet süresi ve hizmet puanı hesaplanırken dikkate alınmayacak.

Kuruluş personelinin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında yıl içinde Temmuz ayı içerisinde talepler toplanacak ve Ağustos ayı içerisinde sonuçlandırılacak.

Bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış aynı unvandaki personel, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler yıl içinde iki dönem halinde toplu olarak gerçekleştirilir:
a) Birinci dönem tayinler: Talepler Şubat ayının ilk iki haftası içerisinde alınır ve Nisan ayı içerisinde sonuçlandırılır.
b) İkinci dönem tayinler: Talepler Ağustos ayının ilk iki haftası içerisinde alınır ve Ekim ayı içerisinde sonuçlandırılır.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

Son Haberler