Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları

tarafından Görevliler
Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Buna göre, Ömerli Rüzgar Enerji Santralinin yapımı amacıyla İstanbul’un Silivri ilçesi sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ile Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Bingöl sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait “154 kV (Germencik-Ales) Brş. N.-Aydın Batı 1 Enerji İletim Hattı Projesi” ve “154 kV (Germencik-Ales) Brş. N.-Aydın Batı 2 Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazlar ile “380 kV Tunçbilek Şalt-Domaniç-Bursa Doğu Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında bu hattın güzergahına isabet eden bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Direktaş Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Erzurum sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ise tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Son Haberler