Öğretim Elemanı Atama İzinlerinin Geç Dağıtımı Planlamayı Aksatıyor!

tarafından Görevliler
Cumhurbaşkanlığı tarafından öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi atama izinlerinin geç dağıtımı yükseköğretimde planlamayı aksatıyor!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, her yıl üniversitelerin yıllık atayabileceği öğretim üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve diğer öğretim elemanı (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi) kadro izinleri Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar gereğince, ilk kez öğrenci alımı gerçekleştirecek ön lisans ve lisans programlarına dair tekliflerin her yıl en geç Nisan ayının başında sunulması istenmektedir.

SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı başlıklı yazımızla 2021 yılı atama izin sayılarının yayımladığını 9 Şubat 2021 tarihinde sizlerle paylaşmıştık. Ancak burada memur kadroları ile öğretim üyelerinin toplam sayısı (6000 adet) belirtilmiş; YÖK tarafından bu dağılım yapılarak belirli bir süre sonra üniversitelere bildirilmiştir.

Üniversiteler tarafından 2021 yılında ilk defa öğrenci alımı için YÖK‘ten kadro talebinde bulunulması, ihtiyaçların belirlenerek ilanın gönderilmesi ve askıda kalması, jüri ve sınav gibi süreçlerle kurumlarla yazışmaları düşündüğümüzde; ne öğretim üyesi ne de öğretim elemanı istihdamının zamanında yapılmak suretiyle öğrenci alımı yapacak yeni bir bölüm planlamasının 2021 yılına yetişmesi imkansız hale gelmektedir.

Belirttiğimiz bu soruna yönelik aşağıdaki iki iyileştirici tedbiri naçizane önerebiliriz:

1- YÖK tarafından ilk kez öğrenci alımı yapılacak bölümler için teklif sürelerinin Mayısa ertelenmesi,

2-Cumhurbaşkanlığı tarafından öğretim elemanı atamalarına yönelik belirttiğimiz bu durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Memur kadrolarında olduğu gibi sene başında belirli sayıda bir atama izninin aynı sayıda tüm yükseköğretim kurumlarına verilmesi,

Sonuç olarak, yükseköğretimde sağlıklı bir yönetimin sürdürülebilmesi için atama izinlerinin süratli bir şekilde dağıtılması zorunluluk arz etmekle birlikte, üniversitelerin de planlamalarını bir yıl önceden yapmaya başlayarak ilk defa öğrenci almayı düşündüğü bölümlere istihdamı önceleyerek hareket etmelerinin daha sağlıklı olacağını görüyoruz!

Son Haberler