Ataması Yapılmayan 450 Vergi Müfettiş Yardımcısından 243’ü Davaları Kazandı

tarafından Görevliler
2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan yeterlik sınavında (yazılı ve sözlü) başarılı olmalarına rağmen ataması yapılmayan yaklaşık 450 vergi müfettiş yardımcısının açtığı davaların yarısı idare aleyhine sonuçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde göreve başlayan Vergi Müfettiş Yardımcıları yasal mevzuat gereği mesleğe başladıktan 3 yıl sonra yapılan yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde Vergi Müfettişliği kadrosuna atamaları yapılıyordu.

Ancak 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yarışma sınavı neticesinde Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak mesleğe başlayıp 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan yeterlik sınavında (yazılı ve sözlü) başarılı olunmasına rağmen ataması yapılmayan yaklaşık 450 vergi müfettiş yardımcısı mevcut. Bu kişilerin İdare Mahkemelerine atamalarının yapılmamasından dolayı açtıkları idari davalar var. Şu zamana kadar 22 Daire Başkanlığında görevli 243 vergi müfettişinin davası idarenin aleyhine sonuçlandı ve vergi müfettişliği kadrosuna atamasının yapılmasına mahkemeler karar verdi.

Anayasa’nın 2’nci maddesinde sayılan hukuk devleti olmanın gereği olarak idare mahkemelerinin kararlarını derhal ve her halükarda en geç 30 gün içinde uygulanma zorunluluğu varken 2 seneyi aşkın zamandır bu mahkeme kararları uygulanmıyor.

Yargı Reformunun konuşulduğu şu günlerde İdare ve Bölge İdare Mahkemelerinin vermiş olduğu kararların uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Ayrıca uygulanmayan mahkeme kararlarından dolayı mahkemelerce mağdur edilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının lehine, idarenin aleyhine idare mahkemelerince manevi tazminat kararları çıkmaktadır.

Mali ve Özlük hakların geç ödenmesine sebebiyet verildiğinden dolayı ödenecek gecikme faizleri artmakta ve mahkeme kararlarının uygulanmamasından dolayı manevi tazminatlarla birlikte düşünüldüğünde ayrıca büyük kamu zararına sebep olunmaktadır.

Son Haberler