Kadına Yönelik Şiddete Karşı Meclis Harekete Geçti

tarafından Görevliler

Kadına yönelik şiddetli ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Resmi Gazete‘ de yer alan karara göre;

Kadına Yönelik Şiddetin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarında bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 19 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 09.03.2021 tarihli 56’ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.

Son Haberler