Gelir İdaresi Başkanlığı 87 Sözleşmeli Personel Alacak

tarafından Görevliler

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen
yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ
 • Sözlü sınav 5-7 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede
  sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce
  Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca
  tebligat yapılmayacaktır.
Genel Şartlar
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
  Şartları taşımak,
 • 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarih ve
  sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön
  Lisans) katılmış ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış olmak
 • SINAV BAŞVURUSU
 • Başvurular; 8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat
 • 17.30’da sona erecektir.
 • Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt
 • olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları
 • suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet
 • sitesinde yer almaktadır.
 • Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
 • Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları
 • göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Son Haberler