Şubat 2021 Ekonomik Güven Endeksi Verileri

tarafından Görevliler

Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı açıklamaya göre:

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 96,2 iken, Şubat ayında %0,5 oranında azalarak 95,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

  • Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında %0,3 oranında azalarak 108,7 değerini
  • Hizmet sektörü güven endeksi %1,4 oranında azalarak 100,4 değerini
  • İnşaat sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 83,1 değerini
  • Tüketici güven endeksi %1,5 oranında artarak 84,5 değerini
  • Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 108,9 değerini aldı.

 
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.
 
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Son Haberler