Adalet Bakanlığı 814 Sözleşmeli İcra Katibi Alacak!

tarafından Görevliler

İcra Dairelerinde görev yapmak üzere;
Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak
adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav
sonucuna göre 814 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha
yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

Genel Şartlar arasında;

Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz
beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar).

Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler;
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri
arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,
Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Son Haberler