JGK KPSS 70 Puan İle Sözleşmeli Personel Alımı!

tarafından Görevliler
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından KPSS 70 puan ile sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde
istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi
İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (4) sözleşmeli bilişim personeli temini
yapılacaktır.
Sözleşmeli Bilişim Personeli olarak göreve başlayacak olan personele 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin tavan
ücretinin iki katı maaş ödemesi yapılacaktır. Görev yeri Ankara’dır

BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ


a. Temin edilecek sözleşmeli bilişim personeline ait kontenjan miktarına göre ön başvuruya esas
alınarak yapılacak (KPSS notunun % 70’i ve yabancı dil notunun % 30’unun toplamı) sıralamaya
göre en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı adaya, “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya
Mülakat Sınavına Çağrılma” duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde
yapılacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
b. KPSS ve Yabancı Dil notu olan yeteri kadar aday bulunmaması durumunda, KPSS ve Yabancı
Dil notu olmayan adaylar arasından çalışma süresi en çok olandan başlamak suretiyle sınava
çağrılacaktır.
c. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan
edilecektir.
ç. COVİD-19 salgını nedeniyle uygulamalı meslek bilgisi ve/veya mülakat sınav tarihleri
kesinleşmemiş olup, adaylara bilahare duyurulacaktır

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

Başvurular; 25 Şubat 2021 günü başlayıp, 11 Mart 2021 günü saat 16.00’da sona erecek
şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Son Haberler