50 bin Öğrenciye Kamu ve Özel Sektörde Staj İmkanı! OECD’nin Örnek Gösterdiği Uygulama

tarafından Görevliler
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) gençlerin kamu kurumlarına güvenini artırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme, genç yetenekleri kamuya çekmede örnek uygulama olarak gösterdiği “staj seferberliği” programı kapsamında bu yıl 50 bini aşkın öğrenciye staj imkânı sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin öğrenciler ve işverenleri buluşturmak için yaşama geçirdiği “staj seferberliği” programına başvurular başladı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) gençlerin kamu kurumlarına güvenini artırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme, genç yetenekleri kamuya çekmede örnek uygulama olarak gösterdiği program kapsamında bu yıl 50 bini aşkın öğrenciye staj imkânı sağlayacak. Başvurular 22 Mart’a kadar sürecek. İşte, programın ayrıntıları:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa ön lisans 2. sınıf, lisans 3 ve 4. sınıf olmak üzere, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan tüm öğrenciler bugünden itibaren “kariyerkapisi.cbiko.gov.tr” başvurabilir. Kamu kurumları ve özel sektör, stajyer havuzundaki öğrencilere, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifinde bulunacak.

ÜST SINIFA GEÇME ŞARTI VAR

Adayların sınıf durumlarının yıl içinde değişeceği ön görüldüğünden program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak, bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme şartı aranacak.

SINAV YERİNE AKADEMİK, SOSYAL, SANATSAL BAŞARI

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan çalışmalar, başarılar göz önünde bulundurularak, “akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif” yeterlikleri üzerinden yapılacak. Ayrıca üniversite, öğrenci ve işverenin mutabık kalması halinde, program kapsamında uzun dönemli stajlar da yapılabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İki aşamalı yapılacak başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada “akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif” olarak üç farklı yeterlilik alanındaki başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak. İkinci aşamada Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanmış e-Devlet’e yönlendirilerek, kimlik, üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması ve benzeri bilgileri içeren öğrenim, yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu gibi bilgilerini onayladıktan sonra başvurularını tamamlayacak. Objektif yöntemler esas alınarak yapılan değerlemeler sonucunda, başvuru yapan tüm adaylar, kimlik bilgileri gizli tutularak işverenlerin erişim sağlayabileceği “stajyer havuzuna” dâhil edilecek.
Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer

SİGORTA YAPILACAK, ÜCRET VERİLECEK

Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek. Tüm

BİRÇOK KANALDAN TAKİP İMKANI

Üniversite öğrencileri duyuruları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve “Staj Seferbirliği” resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Resmi internet sitesi “cbiko.gov.tr” adresinden takip edebilecek.

Son Haberler