Kamuda Kadrolu Sözleşmeli Personel ile Memur Arasındaki Farklar Nelerdir?

tarafından Görevliler

Son yıllarda kamuya istihdam şekli olarak sözleşmeli personel öne çıktı. Sözleşmeli personel ile kadrolu personellerin arasındaki hak farklarından dolayı bu istihdam şekli tepki görüyor. Aynı işi yapan iki personele tanına hakların farklı olması çoğu platformda dile getirilerek düzenlenmesinin gerekliliği vurgulanıyor.

Sözleşmeli personelin kadro ısrarı sürüyor. Bu ısrarın nedeni tabi ki memurlar (kadrolu personel) ile sözleşmeli personel arasındaki farklardır. Aynı işte farklı işleyiş söz konusu. İşte kadrolu personeller ile sözleşmeli personeller arasındaki farklar…

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da konuyla ilgili; ”Süreli Sözleşmeli, Süresiz Sözleşmeli, 4B Görünümlü 4C’li diye devam eden onlarca tür ve kadrolu ile arada 26 çeşit fark var artık.”  şeklinde bir paylaşım yaparak kadrolu memur ile sözleşmeli personel arasındaki farkları listelemişti.

Kadrolu ve sözleşmeli personel arasındaki farklar
  • Sözleşmeli Personellerin sözleşme süresi mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşme süresinin sonunda sözleşmenin yenilenmemesi ihtimali söz konusudur. Kadrolu personelin (memur) ise ilgili disiplin hükümleri (657 sayılı Kanun’un 125/E maddesi hükümleri) hariç görevine son verilemez.
  • Sözleşmeli personel sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi (eski SSK) tabidir ve sözleşme ücretinin tamamı prime esas kazanç kapsamında olduğu için prim kesintisi yapılmaktadır. Memurlar ise 5510 sayılı Kanun’un 4/c maddesine ve 5434 sayılı Kanun’a tabidir (Emekli Sandığı). Memurlara yapılan ödemelerin sadece bazılarından prim kesintisi yapılmaktadır.
  • Sözleşmeli Personelin tüm sözleşme ücreti gelir vergisine tabi iken kadrolu personellerde yani memurlarda bordroda belirli kalemler vergi dilimine tabi. Bu da sözleşmeli personelin daha erken vergi dilimi artışına girmesine neden oluyor.
  • Sözleşmeli Personel ler kademe ve derece ilerlemesine tabi değillerken memurlarda kademe ve derece ilerlemesi vardır.
  • Sözleşmeli Personel, görevde yükselme, ünvan değişikliği gibi sınavlara katılamaz ama kadrolu personel söz konusu sınavlara katılabilir.
  • Sözleşmeli Personel ile Memurlar arasında tayinler açısından da farklılıklar vardır. Memurlar mazerete bağlı tayinlerde sözleşmeli personele göre daha kolay şartlar altında tayin isteyebilirler.
  • Sözleşmeli personelin yıllık iznini bir sonraki yıla aktarma hakkı yoktur. Ancak memurlar açısından ise kullanılmayan bir önceki yılın yıllık izni bir sonraki yıla aktarılabilmektedir.
  • Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği hakkı yoktur. Memurların kurumlar arası yer değişikliği hakkı muvafakatla yapılabilmektedir.
  • Ücretsiz izin, Yabancı Dil Tazminatı gibi unsurlarda da kadrolu personelin yani memurların sözleşmeli personele göre daha geniş hakları vardır.

Son Haberler