Farklı Bakanlıklarda Görev Yapan Öğretmenler Bakanlıkları İle Anılacak!

tarafından Görevliler

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemelerde, sözleşmeli personelin izinlerinin devrine dair açıklama yer alırken; Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenleri kapsadığı belirtilmiştir. Bu iki bakanlıkta çalışan sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği verileceği açıklanmıştır.

Düzenleme tam metni Resmi Gazete

Son Haberler