Kamu İşletmelerinde Çalışan Sayısında Büyük Düşüş

tarafından Görevliler

Hazine ve Maliye Bakanlığının kamu sermayeli işletmeler ile ilgili raporuna göre AKP iktidarında söz konusu kuruluşlarda çalışanların sayısı yüzde 50 azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı ve 2019 yılını veri alan son Kamu İşletmeleri Raporu’na göre, istihdam politikasıyla ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu. 2019 yılı sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı portföyünde, 18 KİT, 4 kamu sermayeli banka ve 6 diğer kuruluş olmak üzere toplam 28 şirket ve/veya teşebbüs bulunuyor.

Rapora göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ nde (KİT) 2000 yılında ortalama 207 bin kişi istihdam edilmekte iken, bu sayı 2019 yılı sonu itibariyle 100 bin 516 kişiye geriledi.

Çalışanların 47 bin 288’i memur ve sözleşmelerinden, 53 bin 228’i ise işçilerden oluştu. 2019 yılında KİT’lerin toplam istihdam gideri bir önceki yıla göre yüzde 21,4 artarak 12,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

2000 yılında gelir tablosuna yansıtılan toplam satış ve faaliyet giderlerinin yüzde 29’u istihdam giderinden oluşmakta iken, bu oran 2019 yılında yüzde 8,4’e düştü. KİT‘lerde 2019 yılında çalışanların işverene maliyeti memur ve sözleşmeli için aylık ortalama 9.340 TL ve işçiler için aylık ortalama 11.706 TL olarak gerçekleşti.

Personel başına faaliyet kârı 2017’de 24 bin lira iken, 2018’de söz konusu rakam 60 bin lira zarar olarak gerçekleşti. 2019’da ise zarar 13 bin liraya geriledi.

10 çalışandan sadece 1’i kadın

Kamu işletmelerinde çalışan personelin;

  • Yüzde 37,3’ü 20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip,
  • Yüzde 30,6’sı 30 – 40 yaş grubunda
  • Yüzde 37,4’ü lisans ve üzeri eğitime sahip,
  • Yüzde 10,3’ü kadın ve
  • Yüzde 5,6’sı yabancı dil bilgisine sahip.

Son Haberler