İş Kazası Durumunda İşçilerin Hakları

tarafından Görevliler

İş kazası işçinin, işyeri alanı içerisinde, işyeri dışında veya işverenin işyeri dışındaki bir işinde meydana gelen ve işçiye zarar veren olaydır. İşçinin iş kazasından bedenen zarar görmesi gerekmez. İş kazasına bağlı ruhsal rahatsızlıklar da iş kazası kapsamına girer.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre iş kazası nedir?

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Bu Kanunun (SSGSSK) 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

İşçinin işyeri dışındayken başına bir kaza gelirse iş kazasından sayılır mı?

Eğer işveren işçiyi herhangi bir iş için işyeri dışına göndermiş veya görevlendirmiş ve kaza o işin yapılması sırasında meydana gelmişse bu olay iş kazası olarak değerlendirilebilir.

Bir iş kazası olduğunda işçi bundan hemen zarar görmeyip sonradan rahatsızlık ortaya çıkarsa ne yapılabilir?

Bir olayın iş kazası olarak sayılması için işçinin olay anında hemen bir zarara uğraması şart değildir. Kaza anında bir belirti görülmeyebilir. Ancak sonradan ortaya çıkan bedeni ve ruhi rahatsızlıkların kazaya bağlı olduğu doktor raporu ile tespit edilirse, üzerinden yıllar geçse bile, bu kaza da iş kazası olarak değerlendirilir.

İş kazasına uğrayan işçinin sigortalı olup olmaması önemli midir?

İş kazası geçiren işçinin sigorta bildirimi yapılmamış bile olsa bağlı bulundukları SGK’ na yapılan bir başvuru ile sigortalı işçilerin yararlandıkları bütün haklardan faydalanabilirler.

İş kazası olduğunda ilk ne yapılır?

İş kazası olduğunda iş sağlığı ve güvenliği mevcut ilk yardım/ilk müdahale prosedürlerine göre işçiye ilk müdahale yapılarak en yakın hastaneye sevk edilirken işveren hemen bölgedeki zabıtaya (savcılık, jandarma veya karakol) bilgi verir. Kaza 48 saat içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Bölge Müdürlüğü’ne de bildirilir. Ayrıca işveren bir dilekçe ile üç işgünü içinde SGK il Müdürlüğü’ne bildirir.

Kaza sonrası, kazazede işçinin dinlenme süresi ne kadardır?

Kaza sonrasında işçinin ne kadar istirahat edeceğine SGK Hastaneleri karar verir. SGK tarafından verilen istirahat süresince işçinin işten atılması mümkün değildir. İstirahat süresinin işçinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi durumunda ise işveren işçiyi ancak tazminatlarını vererek işten çıkartabilir.

İş kazası sonrasında işçiye sağlanan olanaklar nelerdir?

İşçiye derhal tedavi uygulamaya başlanır. Tedavisi süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Maluliyet durumu varsa tespit edilir. Maluliyet durumu %10’un üzerine çıkması ile maluliyet aylığı bağlanır. İşçinin iş mahkemelerine başvurarak maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Çalışma Yaşamında Haklar El Kitabı

Son Haberler