Yıllık İzin Hakkı

tarafından Görevliler

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

İşçi yıllık iznini ne zaman kullanır?

İşçi, her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.

Yıllık izin süreleri ne kadardır?

Çalışma süresi (yıllık)                        Asgari ücretli izin süresi

   1-5 yıl (5. yıl dâhil)                                      14 gün

    5-15 yıl                                                            20 gün

   15 yıl ya da üzeri                                             26 gün

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin iş günü olarak verilir. Yıllık izin süresine rastlayan; hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresine ilave edilir. Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

Kullanılmayan izin ücreti ödenebilir mi?

İş sözleşmesinin devamı boyunca, izin kullandırılması yerine ücretinin ödenmesi yasal değildir. İşçinin bu
yolda istekleri de yasaya uygun olmadığı için, geçerli değildir. İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona
ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona
erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.

Yıllık izin süreleri bölünebilir mi?

İzin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

Yıllık izin kullanma tarihi nasıl belirlenir?

İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, işverene bildirir. İşveren işçinin yıllık izin talebini, işyeri gerekleri ile birlikte değerlendirir.

İzin ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

İşçi izin süresinde bir başka işte çalışabilir mi?

Yıllık ücretli iznin amacı bir yıl çalışan işçinin dinlenmesinin sağlanması olup, işçinin yıllık ücretli izin süresi içinde bir başka işte çalışması, bu amaca aykırıdır. Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

Kısmi süreli iş sözleşmesine (part-time) bağlı olarak çalışan bir işçinin yıllık izin hakkı nasıl hesaplanacaktır?

Kısmi süreli iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçinin yıllık izin hakkı, diğer işçiler gibi işyerindeki hizmet süresi 1 takvim yılını doldurunca doğacaktır.

İzin alacağında zamanaşımı ne kadardır?

Kullandırılmayan yıllık ücretli izin alacağı hakkı, iş akdinin feshi ile doğar ve bu durumda 5 yıllık zaman aşımı süresinin fesih tarihinden itibaren başlatılması gerekir.

Çalışma Yaşamında Haklar El Kitabı

Son Haberler