Sigorta Yardımından Yararlanma Koşulları

tarafından Görevliler
Bir sigortalının sağlık haklarından yararlanabilmesi için kaç prim günü ödenmiş olmalıdır?

Sigortalıların sağlık haklarından yararlanma koşulları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun genel sağlık sigortası hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda son bir yılda 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olan sigortalılar, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Geçici iş göremezlik ödeneğine hangi hallerde hak kazanılır?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle, işe devamsızlığın ortaya çıkması halinde geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılır. Anılan durumların hekim raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
İş kazaları ve meslek hastalığında, geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamaktadır. Sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Hastalık ve analık halinde, iş göremezliğin ve doğumun gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmesi gerekir.

Çalışma Yaşamında Haklar El Kitabı

Son Haberler