Sigorta Girişi Yapılmayan veya Primi Eksik Ödenen İşçinin Sigorta Hakları

tarafından Görevliler
Sigortalılık nasıl başlar?

İş sözleşmesi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, sigortalı sayılır. İşçi ile işveren arasında deneme süresi kararlaştırılmış olması, sigortalılığın başlangıcına engel olmayıp, sigortalığın başlangıcı açısından, deneme süresi söz konusu değildir. Sigortalı sayılanlar, çalışmaya başlamalarıyla sigortalılıkları başlar. Kanunda belirtilen istisnalar dışında, işverenin işe başlamadan önce sigortalıyı Kurum’a bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İşçi sigorta girişinin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurabilir mi?

İşçiler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kurum’a bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.

İşverence sigorta girişi yapılmayan veya primi eksik ödenen işçinin sigorta hakları ne olur?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrolle görevli memurları ve kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan denetim ve incelemelerde, çalışanların fiili tespiti yapılır ve sigortalılık işlemleri Kurum tarafından yerine getirilir. Hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınır. Sigortasız çalıştırılan veya primleri eksik bildirilen işçilerin ihbarı üzerine de, SGK denetim elemanlarınca işyerlerinde inceleme yapılır. Ancak işçilerin fiili çalışmasının tespiti ve sigortalılık süresi açısından kayıplarının olmaması için, kayıtsız çalıştırıldıkları işyerinden ayrılmadan ya da işten ayrılmışsa işe giriş tarihinden itibaren bir yıl geçmeden ihbarda bulunmaları önemlidir.

Çalışma Yaşamında Haklar El Kitabı

Son Haberler