UYAP Veraset Projesine Ödül! E-Devlet üzerinden veraset ve miras sorgulamaları yapabilirsiniz

tarafından Görevliler

VERASET PROJESİ “IDC CIO Awards Best IT Cost Efficiency Project of the Year in Türkiye 2015” dalında 2. olmuştur.

UYAP VERESAT PROJESİ (MİRASÇILIK BELGESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA HAZIRLANMASI)

Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı projesi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, yargılamada güvenilirliğini arttırmayı ve kurumu kâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilişim sistemidir. Anayasamızın 141/Son maddesine göre; “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” Hükmü uyarınca hizmet vermekte olup, bu ilke doğrultusunda özellikle Sulh Hukuk Mahkemeleri ve Kadastro Mahkemelerinde Mirasçılık Belgesi İstemine ilişkin yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

Önceki süreçlerlerde Sulh Hukuk Mahkemelerinde ve Kadastro Mahkemelerinde Mirasçılık Belgesinin Hazırlanması işleminin ortalama yargılama süresi 18 gün olup, hakim, yazı işleri müdürü ve katipler tarafından büyük emek ve iş gücü harcanmakta, Mirasçılık Belgesinin hazırlanması için Nüfus Müdürlüklerine resmi yazı yazılarak cevabı beklenmekte, Nüfus Temsilciliklerinden gelen yazılara göre uzun süren hesaplamalar yapılmakta idi. Bunun yanı sıra hazırlanan kararlarda ise kısmen kullanıcı hatasından kaynaklanan maddi hatalar  çıkmakta ve bu maddi hatalar neticesinde Tapu Müdürlükleri ve diğer resmi dairelerde sorun yaşanmakta idi.

Mirasçılık Belgesinin Elektronik Ortamda Hazırlanması Projesi ile Tüm Türkiye’de 06.03.2015 tarihi itibari ile yargılama süresi en fazla bir gün içerisinde bitirilebilmekte, dosya bazlı düşünüldüğünde ise bu işlem birkaç dakikalık bir süre içerisinde yapılabilmektedir. Sistem otomatik olarak Miras Bırakanın Mirasçılarının paylarını “ Mirasın Reddi/Mirastan Feragat” işlemlerini de göz önünde tutarak otomatik olarak hesaplayarak tablo halinde listelemekte, Soy Ağacı Şemasını görsel olarak detaylandırarak ekranlara yansıtmaktadır. Miras  payları, sistem tarafından karar şablonuna gerekçe ve hüküm kurularak herhangi bir başka işlem yapmaksızın otomatik olarak hata olasılığı olmaksızın yansıtılabilmektedir. Bunun yanı sıra bu hesaplamanın dayanağı olan nüfus kayıt örneklerinin çıkarılması ve vatandaşlıktan çıkarma, ölüm araştırması, evlatlık gibi miras paylaşımını etkileyen konuların da projeye dahil edilmesi için proje çalışmalarına devam edilmektedir.

https://uyap.gov.tr/UYAP-Veraset-Projesine-Odul

Son Haberler