2021 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri

tarafından Görevliler

4 Aralık 2020 tarih ve 31324 sayılı “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” (Tebliğ No: 2020/32) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de;

 • Buzağı Desteklemesi
 • Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi
 • Malak Desteklemesi
 • Dişi Manda Desteklemesi
 • Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi
 • Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi
 • Küçükbaş Soy Kütüğü Desteklemesi
 • Arılı Kovan Desteklemesi
 • Damızlık Ana Arı Desteklemesi
 • İpekböceği Yetiştiriciliğinin Desteklemesi
 • Sürü Yöneticisi (çoban) İstihdamı desteklemesi
 • Düve Alım Desteği
 • Besilik Erkek Sığır/Manda Desteklemesi
 • Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin ve Tiftik Üretiminin Desteklemesi
 • Atık Desteği
 • Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi
 • Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Desteklemesi
 • Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemesi

konularında hükümler yer almaktadır. Detaylı bilgi için

Resmi Gazete

Son Haberler