Bitkisel Üretim Desteklemeleri

tarafından Görevliler

25 Kasım 2020 tarih ve 31315 sayılı “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” (Tebliğ No: 2020/31) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ amacı; ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Destekleme Uygulamalarına İlişkin Esaslar

 • Tarımsal destekleme başvurularının kabulü
 • Mazot ve gübre desteği
 • Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
 • Toprak analizi desteği
 • Katı organik-organomineral gübre desteği
 • Küçük aile işletmesi desteği
 • Organik tarım desteği
 • İyi tarım uygulamaları desteği
 • Bombus arısı kullanım desteği
 • Yem bitkileri desteği
 • Sertifikalı tohum kullanım desteği
 • Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği
 • Sertifikalı fidan üretim desteği
 • Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
 • Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği
 • Fındık alan bazlı gelir desteği
 • Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler
 • Desteklemelerden yararlanamayacaklar
 • Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

Resmi Gazete

Son Haberler